Цени и срокове за изготвянето на Вашите преводи

За да получите бърза информация относно цената и срока за изготвянето на Вашия превод, Вие можете да изберете най удобния за Вас начин за

контакт с мен:

Имейл: Tinka.Kuhn@email.de

Факс: +49 631 370 3436

Телефон: +49 631 370 3434

Мобил: +49 151 504 38 237

Вашите документи можете да ми ги предадете лично или да ми ги изпратите по пощенски път, най добре с препоръчано писмо.

форма за контакт