ЦЕНИ

Цените за услуги, предложени от заклети преводачи, са регламентирани и се координират
от норматива JVEG, Abschnitt 3, от 01.01.2021.

Цени за писмен превод

Точната цена мога да Ви дам само след като съм видяла документа в оригнал, защото тя зависи от размера, трудността и структурата на текста, който трябва да се преведе.

Ориентировъчно можете да изходите от цена на ред между 1,25 до 2,00 EUR.

Цената за превод на стандартни документи, като акт за раждане, удостоверение за граждански брак, за семейно положение или за местожителство, е 25,00 – 27,00 EUR

Цени за устен превод

Хонорарите за устни преводи се базират на същия норматива JVEG, Abschnitt 3, от 01.01.2021.
Вие можете да изходите ориентировъчно от
цена на час между 60,00 – 85,00 EUR,
плюс пропътуваното време до мястото.
А за бензин се начислява
по 0,42 EUR на пропътуван километър.

Цените за партньори, с които често работим, са по споразумение, и се уговарят индивидуално.
Същото важи и за по големи поръчки, както и за дългосрочни работни договори.

 

Със частни клиенти работя само при предварително заплащане.

За получаване на бърза и точна информация относно цената на Вашата поръчка за превод
и относно срока за изготвянето му, Ви моля да установите предварително контакт с мен,
като си изберете най удобния за Вас начин за контактуване
:

по телефон: 0151 504 38 237

по имейл: Tinka.Kuhn@email.de

или по факс: 0631 370 3436

Предаването на документите за превод може да бъде лично, на моя адрес, или
да ми ги изпратите по пощата, най добре като препоръчана пратка
, EINSCHREIBEN EINWURF.

А аз ще Ви изпратя готовите преводи по същия начин, както съм ги получила от Вас,
или ще дойдете лично да си ги вземете, или по пощата,
EINSCHREIBEN EINWURF.