Услуги и поръчки за устен превод от заклет преводач

Ако Вие желаете да се представите компетентно пред различни институции в Германия, но все още не можете да говорите добре немски, Вие можете да ме ангажирате да Ви придружа като Ваш преводач било в кметството, пред нотариуса или адвоката, в съда, в болница или в учебно заведение, в полицията или в затвор.

Също така мога да проведа и разговори от Ваше име с посочени от Вас лица.

Аз имам опит и квалификация да Ви предложа всички форми на устен превод, включително и симултанен превод по време на конференции, конгреси или изложения.

Като съдебно заклет преводач третирам всички информации и разговори с моите клиенти абсолютно дискретно.

Festnetz: +49 (0)631 370 34 34
Mobil 1: +49 (0)151 504 38 237
Mobil 2: +49 (0)1573 5106752