Писмен превод със заверка

Като квалифициран заклет преводач изготвям преводи със заверка както от български на немски така и от немски на български език.

Моите преводи се признават както в Германия така и в България. Аз гарантирам високо качество и професионално оформяне на изготвените от мен преводи, като изпълнявам работата си в бързи срокове и на добри цени.

Поръчките за превод от частни лица са предимно за изготвяне на заверен превод на официални документи, като акт за раждане, свидетелство за сключване на граждански брак, удостоверение за семейно състояние, съдебни решения, договори, дипломи, свидетелства, академични справки за квалификация и преквалификация, медицински свидетелства, пълномощно, покана, смъртен акт и.т.н.

Обществените поръчки за превод са предимно от юридическите институции или предприятия като: съдебни решения, договори, извлечения от търговския регистър, застрахователни полици, митническа документация, решение за регистрация на фирма, свидетелство за съдимост, свидетелство за управление на моторно-превозно средство, финансов отчет, устав, фирмена кореспонденция и реклама, финансов отчет и.др.

Festnetz: +49 (0)631 370 34 34
Mobil 1: +49 (0)151 504 38 237
Mobil 2: +49 (0)1573 5106752